Schron | Muzeum Współczesne Wrocław | Akademia Filmu Dokumentalnego Dok.Art | 27.10.2012

W kontekście pierwotnego przeznaczenia budynku (schron) poczucie bezpieczeństwa jest tylko pozorne. Usytuowanie „pułapek” w ciągu komunikacyjnym, tuż przy drzwiach windy, zwiększa prawdopodobieństwo, że zostanie ono zaburzone przez nieświadomych odbiorców. Kamuflaż z założenia jest rodzajem schronienia. Tutaj strój zintegrowany z podłożem naraża gości na niezauważenie w porę „przeszkody”.
Współzależność – konstrukcje zainstalowane są jedna pod drugą. W obliczu ewentualnego wypadku na najwyższej kondygnacji, objąłby on wszystkie trzy piętra. Sen jako rezygnacja z czujności, ucieczka przed strachem, zdanie się na naturalny przebieg zdarzeń.