Być jak Sędzia Główny | BWA Awangarda, Wrocław | 5.11.2010

Odpowiedź na zaproszenie przez grupę Sędzia Główny do współudziału w wydarzeniach towarzyszących jej wystawie retrospektywnej. Odtworzenie performance grupy Sędzia Główny z 2007 roku (Rozdział LXXI) w tym samym miejscu, jednak w „miękkiej” interpretacji, odnosząc się tym samym do specyfiki narzędzi stosowanych w performance przez obie grupy. Schody, z których wówczas stoczyły się Sędziny zostały zabezpieczone kołdrami, tak aby nasz upadek był możliwie najmniej bolesny.