Gigantki | Dzielnica Czterech Świątyń, Wrocław | Przegląd Młodej Sztuki Survival 6 | 29.06.2008

Manifestacja siły czy bezsilności?
Zderzamy idee: stare i nowe – podtrzymywanie wartości a rozpychanie i ucieczka, próba odnalezienia się w nowej, „ciasnej” sytuacji.
Domowy anturaż i jego atrybuty – halki i podkoszulki oraz dwa pobliskie budynki mieszkalne: rozpadający się i doskonale odrestaurowany – wzmacniają kontekst domu, rodziny.
Istotny jest dualizm dążeń. Stare: podpieranie, podtrzymanie wartości, ale i brak poczucia równowagi, przejmowanie odpowiedzialności, ról męskich (gigantki). Nowe: rozpychanie jako forma ucieczki lub odnalezienia się, przy jednoczesnej izolacji; niezgoda (bunt?) i frustracja, która jednak prowadzi do wzmożonej aktywności.