Obiekt I, II, III, IV | Wrocław | Przegląd Młodej Sztuki Survival 5 | 25,26.05.2007

Wkładając jakikolwiek przedmiot do gabloty galeryjnej, uzyskujemy efekt „umuzealnienia”, zwiększamy jego wartość, podnosimy rangę. Znajdując się wewnątrz, kreujemy dosłowny dystans pomiędzy artystą a widzem. Jednocześnie dajemy widzowi możliwość ingerencji w kompozycję, znalezienia dla obiektu odpowiedniej przestrzeni w relacji do pozostałych. Tym samym widz staje się współautorem performance i sam decyduje do jakiego stopnia sprowadzić rolę artysty do roli obiektu. Niespersonifikowane kobiety do podziwiania, oglądania, umiejscawiania, pozbawione wyróżniających je cech, stają się serią obiektów.