Panie, Panowie – Akcja! | Teatr Współczesny, Wrocław | 29. Przegląd Piosenki Aktorskiej – Nurt OFF | 4.04.2008

O tęsknocie za pięknem, uwodzeniem. Trochę melancholii, trochę bajki, a wszystko oglądane przez pryzmat relacji kobieta / dziecko – mężczyzna / magik. We współpracy z Piotrem Saulem, tancerzem i beat boxerem. Świat sennych marzeń, nocnych majaków i halucynacji ze snującą się w tle kołysanką z lat dziecięcych.