Porachunki | Kraków | ArtBoom | 11.06.2010

Projekt obejmował dwie części:
1. Rozmowy z mieszkańcami zaniedbanej dzielnicy Krakowa – Podgórze, dotyczące stanu dzielnicy, stosunku mieszkańców do ich miejsca zamieszkania.
2. Pojedyncze hasła, konkretne zjawiska, opinie mieszkańców, sugestie i wyrzuty – wszystko to zostało umieszczone w kasach fiskalnych okolicznych sklepów, by później trafić do mieszkańców w formie paragonów z jednej strony i sprawozdania z kondycji dzielnicy z drugiej.